Maandelijks archief: februari 2015

Vlakken beschrijven

Ik ben inmiddels weer een stapje verder in mijn onderzoek. Nadat ik nog eens goed naar alle structuren en sporen heb gekeken, heb ik moeten concluderen dat de houten structuren géén gebouwplattegronden zijn… (zie mijn vorige bericht).

Bij huisplattegronden zou men (verschillende) vloerlagen en andere sporen zoals haardplaatsen of zware palen verwachten. Dit heb ik niet aangetroffen. De houten structuren interpreteer ik nu als werven. Houten palenrijen die zijn aangelegd tijdens het ophogen van de grond.
Toen dit stuk grond in de late middeleeuwen in gebruik genomen werd, hebben de inwoners van Stavoren het stuk grond ingedeeld in ‘vakken’. Deze vakken zijn aangelegd in de vorm van rijen houten paaltjes en planken. Daarna zijn de vakken gevuld met allerlei ophogingslagen: klei, veen, mest, puin, etc. Vervolgens zullen bovenop de ophogingslagen wel gebouwen hebben gestaan, maar daar is helaas weinig van over.

Toch zijn mogelijk wel wat gebouwen te herkennen, maar daarover later meer.

Ondertussen ben ik nu bezig met het beschrijven van alle vlakken.  Hieronder een voorbeeld van een vlak. Relevante sporen hebben een nummer gekregen.

Gedigitaliseerde vlaktekening van vlak 2, put 15.
Gedigitaliseerde vlaktekening van vlak 2, put 15.